Beemster Zorg i/o gaat het laatste kwartaal van 2022 operationeel van start.

Aanmelden als zorg nemer/gever is al mogelijk.

Wat is zorgcoöperatie Beemster Zorg (BZ)?

Zorgcoöperatie BZ is een netwerk van inwoners in de Beemster & Purmerend die zelf hulp en zorg regelen. Het is een vereniging met leden die samen een (zorg)bedrijf runnen. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Ze zijn ook samen verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners in het dorp of de wijk.

Wie lid is van zorgcoöperatie BZ, is bijvoorbeeld lid als cliënt, leverancier of werknemer van de coöperatie. De leden investeren de winst weer in de coöperatie.

Waarom coöperatie BZ?

De overheid vindt dat u in de toekomst eerst moet kijken of u uw problemen zelf kunt oplossen voordat u een beroep doet op dure professionele zorg. In de praktijk is het moeilijk dat alleen voor elkaar te krijgen.

We proberen met elkaar zekerheid te bieden voor de toekomst. Dat houdt in dat degene die zorg of hulp “geeft” er op moet kunnen rekenen, dat hij (later) ook zorg of hulp kan “krijgen”.

De basis is dus het principe van hulp of zorg “geven” en hulp of zorg “krijgen”.

Bijna al onze leden zijn in staat iets voor een ander lid te betekenen. Voorbeelden: Bij slechtzienden de krant voorlezen, bij alleenstaanden een kop koffie drinken, met iemand gaan wandelen of boodschappen doen, met iemand naar de dokter of ziekenhuis gaan, kleine klusjes doen in het huishouden of in de tuin.

Welke zorg en hulp regelt zorgcoöperatie BZ?

Zorgcoöperatie BZ levert diensten aan de leden en werkt vaak samen met professionele zorgorganisaties, gemeenten en vrijwilligers. BZ biedt bijvoorbeeld:

 • vervoer
 • hulp bij klussen in huis
 • hulp bij tuinonderhoud
 • koffiemomenten
 • bezoek aan huis door vrijwilligers
 • huishoudelijke hulp en maaltijden
 • een ontmoetingsplek
 • coördinatie van zorg
 • persoonlijke verzorging en/of verpleging
 • dagopvang
 • beschut of beschermd wonen

Wat zijn de voordelen van zorgcoöperatie BZ?

Zorgcoöperatie BZ biedt flexibele, nabije, persoonlijke en continue zorg. Doordat de zorgcoöperatie gezamenlijk voor haar leden producten en/of diensten inkoopt, kunnen de zorgkosten dalen. Zorgcoöperatie BZ bied daarnaast ruimte voor vrijwilligerswerk. Verder hebben bewoners direct medezeggenschap over de vorm en inhoud van hun zorg.